WMO Adviesraad Waalwijk

Welkom op de website van WMO Adviesraad van de Gemeente WaalwijkDe WMO Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalwijk met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).


De WMO is erop gericht iedereen zo lang mogelijk mee te laten doen in de maatschappij.
Door haar samenstelling is geprobeerd de Adviesraad een goede afspiegeling te laten zijn van de bevolking van de gemeente Waalwijk.


Op deze site kunt u alle informatie vinden. Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Wmo-Adviesraad er aandacht aan moet besteden, laat het ons dan weten! Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden waarop u ons kunt bereiken.


De WMO Adviesraad Waalwijk is er voor U!